PLOVCI - PLOVNI PREKIDACI

KoduS d.o.o.
Jovijanova 13A
11126 Beograd
, Srbija
tel.     +381-11-41-41-
666
mob: +381-65-522-16-99
e-mail:
kodusdoo@gmail.com
office@kodus.rs

M-1

  • kabal PVC 3x0.75mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla 3, 5 i 10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 60 ° C
  • više od 50 000 uključenja

Za čistu vodu

M-2

  • kabal PVC 3x0.75mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla 3, 5 i 10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 60 ° C
  • više od 50 000 uključenja

M-3

  • kabal PVC 3x0.75mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla 3, 5 i 10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 60 ° C
  • više od 50 000 uključenja

M-4

  • kabal PVC 3x0.75mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla 3, 5 i 10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 60 ° C
  • više od 50 000 uključenja

Za čistu vodu

Za čistu vodu

M-5

  • kabal PVC 3x0.75mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla 3, 5 i 10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 60 ° C
  • više od 50 000 uključenja

B-1

  • od PVC
  • prećnik 50mm
  • težina 200 g

Tegovi - balasti za plovke

B-2

  • od sivog liva
  • dimenzije fi 53x105 mm
  • težina 1 kg

B-2

  • od sivog liva
  • dimenzije fi 53x105 mm
  • težina 1 kg

B-1

  • od PVC
  • prećnik 50mm
  • težina 200 g

B-1

  • od PVC
  • prećnik 50mm
  • težina 200 g

Tegovi - balasti za plovke

B-2

  • od sivog liva
  • dimenzije fi 53x105 mm
  • težina 1 kg

KR  1

  • kabal PVC 3x1 mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla  10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 80 ° C
  • MADE IN GERMANY

B-2

  • od sivog liva
  • dimenzije fi 53x105 mm
  • težina 1 kg

B-1

  • od PVC
  • prećnik 50mm
  • težina 200 g

Za otpadnu vodu i kanalizaciju

SHUTTLE

  • kabal PVC 3x1 mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla  10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 50 ° C
  • MADE IN ITALY

TITANIO

  • kabal PVC 3x1 mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla  10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 50 ° C
  • MADE IN ITALY

TECHNO

  • kabal PVC 3x1 mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla  10m
  • 230V - 380V  10A
  • max 50 ° C
  • MADE IN ITALY

MICRO

  • kabal PVC 3x1 mm2 ili H07RN-F
  • dužina kabla  5m
  • 230V - 380V  10A
  • max 50 ° C
   malih dimenzija 105x70x40 mm
  • MADE IN ITALY
aaaaaaaaaaaaiii